DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

tel. +48 61 626 68 47/55
fax +48 61 626 68 41

e-mail: gpswielkopolska@umww.pl