Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.
English Polish

Sonda

Ze śladów GPS korzystam:

Mapa GPSwielkopolska

pobierz plik jak zainstalować


Powstała na podstawie topograficznej mapy cyfrowej V-map Level 2, o skali 1:50000. Niezwykła szczegółowość materiału wyjściowego oraz imponująca baza danych stanowiły doskonałe podstawy do opracowania darmowej mapy, o jakości znacznie przewyższającej ofertę komercyjną. Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który jest jej dysponentem, od 2008 roku można korzystać z niej podczas przemierzania Wielkopolski.Mapa GPSwielkopolska – oprócz treści typowej dla każdej mapy topograficznej, a więc sieci dróg i ścieżek, jezior i rzek, warstwic i szeregu innych elementów służących orientacji w terenie – jest dodatkowo wyposażona w sieć szlaków turystycznych, po których możliwa jest nawigacja podobna do tej, którą znamy z samochodowych odbiorników GPS.

Mapę GPSwielkopolska udostępnia się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

  • może być ona wykorzystana wyłącznie w celach niezarobkowych;
  • nie może służyć celom zarobkowym w sposób bezpośredni, jak i pośredni (np. poprzez wykorzystanie jej przez firmy transportowe lub jako produkt bonusowy przy sprzedaży odbiorników GPS);
  • nie może podlegać dekompilacji - dane kartograficzne zawarte w mapie nie mogą być wykorzystywane ani w części ani w całości;
  • nie może być rozpowszechniana płatnie i bezpłatnie bez wiedzy i zgody właściciela, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
  • właściciel mapy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie wynikłe z jej używania, w szczególności związane z niedokładnością danych lub uszkodzeniem odbiornika.


 

pobierz plik jak zainstalować